En skøn ski­ve med hjem­lig hyg­ge

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK Når jeg kal­der Mor­ten Re­mars og af­dæm­pet fi­lo­so­fi­ske tek­ster.nye al­bum ’ hyg­ge­ligt’, skal det ik­ke op­fat­tes nedladende – Og på ’ Umu­li­ge kæ­re­ster’ tvær­ti­mod. fort­sæt­ter de skøn­ne to­ner og

Det er al­le­re­de nu min nye den li­ge­frem­me ly­rik. mor­genkaf­fe­fa­vo­rit. Igen ly­der mu­sik­ken, som

På sit for­ri­ge al­bum ’ In Perom den er ble­vet ind­spil­let son’ fandt den for­hen­væ­re­n­ef­ter, at bør­ne­ne er gå­et i seng. de Ba­ck To Ba­ck- san­ger en ny, Det svin­ger. Men det er og­så blød og vok­sen to­ne, der pas­be­ha­ge­ligt af­dæm­pet. Og ser per­fekt til hans per­son­li­ge om­gi­vet af aku­sti­ske gu­i­ta-

Mor­ten Re­mar

’ Umu­li­ge kæ­re­ster’

POP **** **

rer, bas, tan­gen­ter og slagtøj ind­vi­er Mor­ten os igen i, hvad han går og tæn­ker på.

Det hand­ler om barn­dom, gam­le kæ­re­ster ( ja, det var ham med Ma­rie Mar­tell), dø­de­lig­hed, ha­ve­ar­bej­de og un­ger­ne, der ba­re bli­ver ved med at vok­se.

En skøn ski­ve, der bli­ver ved med at gi­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.