’’

BT - - KULTUR -

Ing­manns di­stink­te, twan­gy ’ ven­li­ge’ gu­i­tar­spil med godt med rum­klang blev sko­le­dan­nen­de for gu­i­ta­ri­ster ver­den over

Da jeg in­ter­viewe­de Ing­mann for ti år si­den og spurg­te, om han var klar over, at han ( og Hank B.) var et hit blandt hip­hop­per­ne, gri­ne­de han og sag­de, at det var bør­ne­bør­ne­nes af­de­ling.

Jør­gen Ing­mann var ba­re 19 år, da hans mu­si­kal­ske skæb­ne blev be­seg­let. I 1944 fik han en kon­trakt med da­ti­dens dan­ske ja­zz­stjer­ne vi­o­li­ni­sten Svend As­mus­sen, et sam­ar­bej­de der før­te til rej­ser ver­den over.

I 1949 hør­te Ing­mann før­ste gang Les Pauls så­kald­te dob­bel­tind­spil­nin­ger og blev be­ta­get. Ing­mann skab­te sin rum­klang i et skab. liv­styk­ke af en ar­bej­der­pi­ge fra Ama­ger, Gret­he.

Sku­e­spil­le­ren Tri­ne Pal­le­sen, der spil­le­de Gret­he Ing­mann i en mu­si­cal i 2010, be­skrev i BT de­res for­hold så­dan:

» Jør­gen Ing­mann var en smad­der­flot fyr, der slog be­ne­ne væk un­der Gret­he. Der var en ek­stremt stærk kær­lig­hed­s­e­ner­gi mel­lem dem. Det er fan­ta­stisk, når en stormen­de fo­rel­skel­se kom­bi­ne­res med to så sto­re ta­len­ter. Min mor­mor sag­de, at hun var lyk­ke­lig, når Gret­he og Jør­gen var på tv sam­men. De var drøm­men om en dansk idyl, bo­e­de sam­men i et dej­ligt hus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.