’ ’

BT - - SPORTEN - Thomas Dela­ney

Vi kæm­per, til det er umu­ligt, og det bli­ver vi ved med. Men det var et bump på vej­en og et slag i an­sig­tet

» Som det ser ud li­ge nu, skal de jo ba­re ha­ve et hjør­ne, så scorer de. Men det hav­de jo væ­ret svært uan­set. Men vi har jo en op­ga­ve i at hol­de an­dre hold bag os, og vi har en se­mi­fi na­le i po­ka­len, så der er me­get at spil­le for end­nu. Vi må ba­re bli­ve ved, « si­ger nord­man­den, der var stærkt util­freds med, at dom­mer Jens Maae i hans øj­ne snød Dan­ny

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.