Te mand

BT - - SPORTEN - FC Midtjyl­land FC Vestsjæl­land Søn­derjy­skE- FC Nord­s­jæl­land Ho­bro- Sil­ke­borg Es­b­jerg- FC Midtjyl­land Brønd­by- FC Kø­ben­havn, OB- FC Vestsjæl­land

der er en del af kam­pen om tred­je­plad­sen, så vandt Brønd­by godt nok, men det var ik­ke over­be­vi­sen­de mod FC Vestsjæl­land. Jeg så ik­ke et hold, der var så me­get bed­re end Vestsjæl­land, at man nu fø­ler sig over­be­vist om, at det er mand­ska­bet, der ta­ger de me­dal­jer, man har som mål­sæt­ning.

Der er en tred­je­del til­ba­ge af sæ­so­nen, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke ure­a­li­stisk, at man hen­ter et po­int på Ran­ders. Og det po­int skal kom­me hjem­me, hvor man har en x- fak­tor på tri­bu­ner­ne. Det hjem­me­pu­bli­kum gør, at Brønd­by har en stor for­del, og jeg me­ner, det er med­vir­ken­de til, at mod­stan­der­ne ik­ke når de­res van­li­ge ni­veau.

Alt i alt har jeg AaB som

fa­vo­rit til at ta­ge bron­zen.

2. Mads Hvil­som

Ho­bro

3. Mor­ten D. Ras­mus­sen

4. Ras­mus Fester­sen

4. Syl­ve­ster Ig­bo­un

FC Midtjyl­land

NÆ­STE SPIL­LER­UN­DE

Lør­dag d. 4 april

KL. 17.00

Søn­dag d. 5 april

KL. 17.00 KL. 19.00

Man­dag d. 6 april

KL. 16.00

Tirs­dag d. 7 april

KL. 19.00

FC Midtjyl­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.