Sil­ke­borg stak kæp i FC Nord­s­jæl­lands bron­zej­agt

BT - - SPORTEN -

FCN var eft er en god sti­me godt i gang med at gø­re sig til i for­hold til bron­ze­me­dal­jer­ne i Su­per­liga­en, men drøm­me­ne led et min­dre knæk i 2- 2- kam­pen mod Sil­ke­borg.

Det har el­lers væ­ret en af de bed­re uger for FCNs 21- åri­ge sven­sker, David Mo­berg Karls­son. I sid­ste uge score­de han mod FCV eft er en god kamp, hvil­ket re­sul­te­re­de i en ud­ta­gel­se til det sven­ske U21- lands­hold, og søn­dag score­de han så mod Sil­ke­borg eft er blot fi re mi­nut­ters spil. Men kort før pau­sen gik det hur­tigt. Eft er et vildt co­me­ba­ck på blot ét mi­nut var Sil­ke­borg i front på to hur­ti­ge mål af Mor­ten Beck, der score­de sit før­ste Su­per­liga- mål for en uge si­den mod Søn­derjy­ske.

En an­den Bech, nem­lig FCNs ska­des­pla­ge­de Uff e, fi k si­ne før­ste Su­per­liga- mi­nut­ter si­den slut­nin­gen af novem­ber i an­den halv­leg. Og med stor hjælp fra Sil­ke­borg­ke­e­per Thomas Nør­gaard, der fi k bak­set Be­chs for­søg i kas­sen, kun­ne han glæ­de sig over at ud­lig­ne til 2- 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.