Chok- sejr til Søn­derjy­ske

BT - - SPORTEN -

Eft er ne­der­lag på 0- 4 til FCN og 1- 4 til Sil­ke­borg re­van­che­re­de Søn­derjy­skE sig mod AaBs bron­ze- kan­di­da­ter.

Hjem­me­hol­det gik el­lers til pau­sen med en fø­ring på 1- 0. Scor­in­gen faldt i det 26. mi­nut, da Thomas Ene­vold­sen først vandt en ho­ved­støds­du­el i Søn­derjy­skEs straff es­parks­felt og Kasper Ris­gård eft er­føl­gen­de fl ug­te­de bol­den i net­ma­sker­ne fra en spids vin­kel. Et mål der sag­tens kan bæ­re en no­mi­ne­ring til ’ Årets Su­per­liga- mål’. Der kun­ne dog sag­tens ha­ve væ­ret sco­ret yder­li­ge­re: Mens Silas Son­ga­ni på Søn­derjy­skEs ene­ste chan­ce skød for­bi, var bå­de Ni­co­laj Thomsen og Ni­ck­las He­le­ni­us tæt på et par gan­ge for AaB.

I be­gyn­del­sen af an­den halv­leg æn­dre­de kam­pen to­tal ka­rak­ter. Det ske­te da Ras­mus Thelan­der i det 48. mi­nut mi­ste­de bol­den i nord­jy­der­nes for­svarszo­ne til Mar­vin Pourie, der eft er en frilø­ber ud­lig­ne­de til 1- 1. Scor­in­gen skab­te stor usik­ker­hed i AaB- for­sva­ret, der og­så til­lod Silas Son­ga­ni, Bjørn Paul­sen og Jo­han Absa­lon­sen at sco­re mod sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.