Brønd­by hel­di­ge i Ag­ger- fra­vær

BT - - SPORTEN -

Et rysten­de Brønd­by- for­svar slap med skræk­ken på Har­boe Are­na i Sla­gel­se, da in­eff ek­ti­ve FC Vestsjæl­land igen for­lod ba­nen uden po­int.

Brønd­by IF var i går uden den ska­de­de lands­holds­an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger. Der­med måt­te Da­rio Du­mic, der var vendt til­ba­ge fra sin ka­ran­tæ­ne, dan­ne mak­ker­par i Brønd­by- for­sva­ret med Martin Ørnskov. Og det tab kun­ne mær­kes. Eft er ba­re 40 se­kun­der var en helt fri Pe­ter Ny­mann mil­li­me­ter fra at dre­je bol­den op i hjør­net.

Og 10 mi­nut­ter se­ne­re var den gal igen. Her kun­ne en helt blank Apo­sto­los Vel­li­os, se sin af­slut­ning bli­ve red­det på stre­gen af Brønd­bys Martin Ørnskov.

FC Vestsjæl­land fi k fl ere go­de mu­lig­he­der, men kun­ne ik­ke om­sæt­te chan­cer­ne til mål, og der­for kun­ne Brønd­by i ste­det kom­me på 1- 0 eft er 38 mi­nut­ter på mål af 25. kamps­ju­bilar Chri­sti­an Nør­gaard. Brønd­by fi k sty r på for­sva­ret eft er pau­sen, og mens hol­de­ne led i kul­den end­te det he­le 1- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.