’’

BT - - SPORTEN - Ste­ven Ger­rard

Jeg har svig­tet mi­ne hold­kam­me­ra­ter og fan­se­ne. Jeg ta­ger det ful­de an­svar

Ef­ter kam­pen var Li­ver­pool­kap­ta­j­nen da og­så klar med en und­skyld­ning.

» Jeg har svig­tet mi­ne hold­kam­me­ra­ter og fan­se­ne. Jeg ta­ger det ful­de an­svar, og dom­me­rens ken­del­se var helt kor­rekt. Jeg har væ­ret i ga­met læn­ge nok til at vi­de, at det ik­ke er ac­cep­ta­belt. Jeg vil ger­ne und­skyl­de til mi­ne hold­kam­me­ra­ter og til fan­se­ne. «

Man­che­ster Uni­ted put­te­de me­re salt i Li­ver­pool- sår­et, da en stor­spil­len­de Ju­an Ma­ta score­de en per­le til 2- 0. Ind­skif­te­de An­gel Di Maria fandt Ju­an Ma­ta i fel­tet, som smukt hel­flug­te­de bol­den i mål uden chan­ce for Mig­no­let. Smuk­ke­re fås det ik­ke.

Uku­e­li­ge Li­ver­pool næg­te­de dog at læg­ge sig ned. Cou­tin­ho ero­bre­de bol­den på Uni­teds ba­ne­halv­del og fandt Da­ni­el Stur­rid­ge, der fra en skarp vin­kel re­du­ce­re­de til 1- 2.

Li­ge lidt hjalp det dog for Li­ver­pool. I over­ti­den til­lod Way­ne Roo­ney sig end­da at bræn­de et straf­fes­park, men Uni­ted kun­ne al­li­ge­vel ræk­ke hæn­der­ne tri­um­fe­ren­de i luf­ten, da dom­me­rens slut­fløjt lød.

Med sej­ren for­bli­ver Man­che­ster Uni­ted på fjer­de­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague. For­sprin­get er nu på fem po­int ned til Li­ver­pool, der med ne­der­la­get tab­te vig­ti­ge po­int i kam­pen om at sik­re sig ad­gang til næ­ste sæ­sons Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.