2,10

BT - - SPORTEN -

Va­re­se nær­mer sig den tred­je­bed­ste ita­li­en­ske ræk­ke med ha­sti­ge skridt eft er en elen­dig pe­ri­o­de på seks kam­pe, der blot har gi­vet et en­kelt po­int. Der­for må man for­mode en in­tens jagt på tre po­int i aft enens op­gør mod Frosinone, som dog bli­ver uden den vig­ti­ge for­svars­spil­ler Ri­car­do Fi­a­mozzi, der af­so­ner ka­ran­tæ­ne. Frosinone kom­mer fra en dra­ma­tisk 3- 3 kamp mod Vir­tus En­tel­la, der ko­ste­de ka­ran­tæ­ne til tre de­fen­si­ve spil­le­re og er i for­vej­en for­å­rets mest må­l­ri­ge hold med he­le 3,3 mål i snit pr. kamp. Må­l­fest i ven­te til fl ot od­ds.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.