Er Eu­ro­pa på vej mod ka­ta­stro­fen?

BT - - DEBAT -

En iden­ti­tetskri­se, vok­sen­de na­tio­na­lis­me, syv års øko­no­misk kri­se og util­freds­hed med uni­o­nens ude­mo­kra­ti­ske struk­tur præ­ger EU. ’ Eu­ro­pa på ka­ta­stro­fe­kurs er et tan­ke­væk­ken­de og vit­tigt po­rtræt af ’ den eu­ro­pæ­i­ske drøm’, der i dis­se år ri­si­ke­rer at gå tabt for evigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.