Sik­ker­heds­brist

BT - - DEBAT -

’ Den dan­ske mo­del’ stod der på ryg­gen af de­mon­stran­ter­ne i Kø­ben­havns Luft havn i ons­dags, og åben­bart er den dan­ske mo­del, at virk­som­he­der og an­sat­te, der al­drig har væ­ret med­lem­mer af dan­ske ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler fag­for­e­nin­ger, med magt skal på­tvin­ges overenskom­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.