’’

BT - - NYHEDER - Hans Mou­titzen, se­ni­o­r­for­sker og sve­ri­ge­eks­pert

Sven­sker­ne re­a­ge­rer så vold­somt, som de gør, for­di de har et bre­de­re ra­cis­me­be­greb end os

» Hvis du i Sve­ri­ge for ek­sem­pel be­gyn­der at disku- for al­le. Sam­ti­dig vil en dansk vin­kel nok ly­de, at ba­re for­di

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.