Ka­nel- kon­trol hos ba­ge­re

BT - - NYHEDER -

Ka­nels­neg­le, æb­le­tær­ter, kryd­der­ka­ger. Ka­nel er et es­sen­ti­elt kryd­de­ri i tra­di­tio­nelt dansk bag­værk, men i sto­re mæng­der kan det og­så væ­re far­ligt for le­ve­ren. Der­for har Fø­de­va­re­sty­rel­sen nu ind­ledt en ræk­ke uan­meld­te be­søg hos lan­dets ba­ge­ri­er for at kon­trol­le­re, om de kom­mer for me­get ka­nel i ka­ger­ne. Det skri­ver P4 Østjyl­land. » Ka­nel in­de­hol­der ku­ma­rin, som er et na­tur­ligt aro­ma­stof, men sam­ti­dig et stof, som kan væ­re ska­de­ligt for le­ve­ren, hvis man får for me­get af det, « for­kla­rer bro­ma­to­log Mette Chri­sti­an­sen fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

Bag­grun­den for kon­trol­be­sø­ge­ne er en EU- for­ord­ning, der sæt­ter græn­ser for ka­nel­for­bru­get i ba­ge­ri­er­ne. BNB

Ka­ne­len i sneg­len in­de­hol­der et stof, der i sto­re mæng­der kan væ­re ska­de­ligt for le­ve­ren. Fo­to: Esben Sal­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.