’’

BT - - NYHEDER -

Et an­det symp­tom på plat­he­den er de etab­le­re­de me­di­ers ære­frygt over for ån­de­ligt selv­dø­de kunst­ne­re og de­res tænk­te ba­na­li­te­ter. For­le­den var rap­pe­ren L. O. C. for ek­sem­pel in­vi­te­ret i ’ Vi ses hos Cle­ment’

Eva Ag­ne­te Sels­ing, fi­lo­sof, i Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.