Dan­ske­re vil­de med Ham­borg

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang er an­tal­let af dan­ske over­nat­nin­ger i Tys­kland over tre mil­li­o­ner. Det ske­te sid­ste år, hvor den dan­ske turis­me i lan­det steg 5.9 pct. Især i Ham­borg har man mær­ket den dan­ske in­ter­es­se. Her var der 326.000 over­nat­nin­ger, 26,2 pct, fle­re end året før, hvil­ket gør Dan­mark til den na­tion med flest over­nat­nin­ger i by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.