Me­re vre­de på ve­je­ne

BT - - NYHEDER -

Det sker of­te­re, at en bi­list får en fuck­fin­ger med på vej­en, for­di han kø­rer for tæt på en cyk­list, el­ler at en bi­list rå­ber ad en cyk­list, for­di han fyl­der for me­get på vej­en. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Cyk­list­for­bun­det, Dan­marks Cyk­le Uni­on, Dansk Tri­at­lon For­bund, DGI, FDM og Rå­det for Sik­ker Tra­fik har fo­re­ta­get blandt 3.000 dan­ske bi­li­ster og mo­tions­cyk­li­ster. Beg­ge tra­fi­kant­grup­per me­ner, at der ik­ke bli­ver vist hen­syn nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.