’’

BT - - NYHEDER - Jim Sø­ren­sen, Skat

Nu har vi mu­lig­hed for at læ­re og for­stå, hvad der gør, at vi bli­ver op­le­vet tru­en­de

ty­de­li­ge­re i vo­res reg­ler, og hvor­dan vi kan må­l­ret­te og for­bed­re vo­res ind­sats. Vi har og­så en di­a­log med vo­res me­d­ar­bej­de­re, så vi bedst mu­ligt kan sik­re, at al­le fø­ler, de bli­ver be­hand­let or­dent­ligt. « kaak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.