USA

BT - - NYHEDER -

Den før­ste kan­di­dat til det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg i 2016 har of­fi ci­elt meldt sig på ba­nen: Den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor Ted Cruz er klar til at gå ind i kam­pen om at bli­ve Ba­ra­ck Oba­mas eft er­føl­ger. 44- åri­ge Ted Cruz an­non­ce­re­de sit kan­di­da­tur på Twit­ter kort før mid­nat nat­ten til man­dag ame­ri­kansk tid med or­de­ne: » Jeg stil­ler op til præ­si­dentval­get, og jeg hå­ber at få din støt­te! «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.