SIN­GA­PO­RE

BT - - NYHEDER -

Nat­ten til man­dag dø­de Lee Ku­an Yew, Sin­ga­po­res før­ste pre­mi­er­mi­ni­ster og lands­fa­der, 91 år gam­mel. Han hav­de væ­ret ind­lagt på Sin­ga­po­re Ge­ne­ral Ho­spi­tal si­den 5. fe­bru­ar med lun­ge­be­tæn­del­se. Han trans­for­me­re­de Sin­ga­po­re fra en fat­tig fi sker­by til en vel­ha­ven­de stat og Sy­døst­a­si­ens stør­ste vækst­loko­mo­tiv trods lan­dets be­sked­ne stør­rel­se. Men han var og­så stærkt kri­ti­se­ret for at hol­de Sin­ga­po­re i et po­li­tisk jer­n­greb un­der si­ne me­re end 30 år ved mag­ten, hvor yt­rings­fri­he­den blev be­græn­set og po­li­ti­ske mod­stan­de­re holdt ne­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.