VE­NEZU­ELA

BT - - NYHEDER -

VE­NEZU­ELA: Mindst 11 men­ne­sker er dø­de og 36 sår­et, eft er en bus foru­lyk­ke­de og kør­te i en sø i Ve­nezu­ela søn­dag. Det skri­ver The Tri­bu­ne. Ulyk­ken ske­te på en ho­ved­vej mel­lem ho­ved­sta­den Ca­ra­cas og by­en Va­len­cia, da chauff øren mi­ste­de kon­trol­len over bus­sen, der kør­te af vej­en og end­te i en sø. Bus­chauff øren er blandt de dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.