SVE­RI­GE

BT - - NYHEDER -

I går blev den sven­ske ju­stitsog in­te­gra­tions­mi­ni­ster Mor­gan Jo­hans­son ( tv.) an­gre­bet un­der et be­søg på et asyl­cen­ter i Bro­by i det nord­li­ge Skå­ne. Det skri­ver Kri­sti­an­stads­bla­det. En mand over­sprøjte­de mi­ni­ste­ren med skum fra en brand­sluk­ker. Sik­ker­heds­folk greb re­so­lut ind og tvang man­den ned på gul­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.