FRANK­RIG

BT - - NYHEDER -

Før­ste run­de af det fran­ske lo­kalvalg søn­dag gik ik­ke, som par­ti­le­der Ma­ri­ne Le Pen hav­de hå­bet. Hen­des par­ti, det høj­re­o­ri­en­te­re­de Front Na­tio­nal, var spå­et et ka­non­valg, men må iføl­ge BBC nø­jes med om­kring 25 pro­cent af stem­mer­ne og der­med en an­den­plads. Vin­de­ren blev i ste­det tid­li­ge­re præ­si­dent Ni­co­las Sarkozys kon­ser­va­ti­ve UMP- par­ti og dets al­li­e­re­de, der fi k cir­ka 30 pro­cent af stem­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.