TU­NESI­EN

BT - - NYHEDER -

Tu­nesi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, Ha­bib Es­sid, har fy­ret seks po­li­ti­che­fer eft er sid­ste uges blo­di­ge an­greb på Bar­do- mu­se­et i ho­ved­sta­den Tu­nis. Det op­ly­ser en tals­mand fra pre­mi­er­mi­ni­ste­rens kon­tor iføl­ge Reu­ters. Det frem­går end­nu ik­ke, hvor­for po­li­ti­che­fer­ne er ble­vet af­ske­di­get. 23 men­ne­sker blev dræbt un­der an­gre­bet, her­af 20 uden­land­ske turi­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.