VÆLG HALSNÆS FREM FOR GRIBS­KOV

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI -

Må­ske har du fo­rel­sket dig i Tisvil­de, men ud­bud­spri­ser­ne for som­mer­hu­se i Gribs­kov Kom­mu­ne lig­ger på knap 22.500 kr. pr. kva­drat­me­ter. Det får et som­mer­hus på 70 kvm op i en pris på knap 1,6 mio. kr. Sy­nes du, det er i over­kan­ten, kan du fort­sæt­te langs ky­sten, ind­til du når ind i Halsnæs Kom­mu­ne. Her lig­ger kva­drat­me­ter­pri­ser­ne i gen­nem­snit på 17.100 kr., og der er alt­så en be­spa­rel­se på 380.000 kr. for et som­mer­hus på 70 kva­drat­me­ter. Be­spa­rel­se: 24 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.