VÆLG HOL­BÆK FREM FOR ODS­HER­RED

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI -

Rør­vig i Ods­her­red Kom­mu­ne er et af man­ge po­pu­læ­re som­mer­hu­s­om­rå­der i kom­mu­nen, men der er og­så skønt i om­rå­det ud til Lam­mefjor­den i Hol­bæk Kom­mu­ne. Og det kan gi­ve en be­spa­rel­se på i gen­nem­snit 160.000 kr. for et som­mer­hus på 70 kvm, hvis du kø­ber i Hol­bæk Kom­mu­ne frem for i Ods­her­red, hvor kva­drat­me­ter­pri­ser­ne lig­ger 2.300 kr. hø­je­re. Be­spa­rel­se: 16 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.