VÆLG SYD­DJURS FREM FOR AAR­HUS

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI -

På Jyl­lands øst­kyst er der sto­re pen­ge at spa­re. De dy­re som­mer­hu­se i Aar­hus Kom­mu­ne bli­ver i gen­nem­snit ud­budt for 26.000 kr. pr. kva­drat­me­ter. Det får et som­mer­hus på 70 kvm op i en pris på over 1,8 mio. kr. Fort­sæt­ter du i ste­det nord­på og fin­der et som­mer­hus i Syd­djurs Kom­mu­ne, hvor der og­så er en fin kyst­stræk­ning, kan du nø­jes med en ud­bud­spris på knap 16.800 kr. pr. kva­drat­me­ter – el­ler hvad der sva­rer til knap 1,2 mio. kr. for som­mer­hu­set på 70 kvm. Det gi­ver en be­spa­rel­se på 650.000 kr. i gen­nem­snit. Be­spa­rel­se: 35 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.