VÆLG LOL­LAND FREM FOR GULD­BORGS­UND

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI -

Vil du ha­ve som­mer­hus syd for Sjæl­land, er der knap 175.000 kr. at spa­re ved i ste­det at ven­de blik­ket fra Guld­borgs­und til Lol­land Kom­mu­ne. Det dy­rest ud­bud­te som­mer­hus i Lol­land Kom­mu­ne ko­ster i øje­blik­ket knap 1,9 mio. kr., så her får du rig­tig me­get for pen­ge­ne. Ud­bud­spri­ser­ne fal­der fra 12.500 kr. til 10.000 ved at væl­ge Lol­land frem for Guld­borgs­und og alt­så en be­spa­rel­se på knap 175.000 kr. for et som­mer­hus på 70 kva­drat­me­ter. Be­spa­rel­se: 20 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.