VÆLG RING­KØ­BING- SKJERN FREM FOR VAR­DE

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI -

Der er Vester­havs­stem­ning, uan­set om du væl­ger som­mer­hus i Var­de el­ler Ring­kø­bingSkjern. Og bes­pa­rel­sen i pct. er da og­så den mind­ste blandt de ek­semp­ler, vi har valgt ud her. Al­li­ge­vel er der knap 175.000 kr. at spa­re på ud­bud­spri­sen på et som­mer­hus på 70 kvm, hvis du væl­ger Ring­kø­bing- Skjern med Hvi­de San­de frem for Var­de med Blåvand. Be­spa­rel­se: 14 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.