KOM­MEN­TAR

BT - - RIIS SMIDT UD - JACOB STAEHELIN,

Men det er slå­et fast, at hol­det re­ge­res af en ejer, der er fuld­kom­men li­geg­lad med o mver d e n e n s respekt. Det er for så vidt fair nok, men hvis me­d­ar­bej­der­ne og­så mi­ster respek­ten, så vil det hold, Bjar­ne Ri­is skab­te, hur­tigt bli­ve en tom skal, der en­der som en li­ge­gyl­dig­hed.

Jeg har man­ge gan­ge kaldt Bjar­ne Ri­is for lan­dets stør­ste kor­kprop. Men må­ske bli­ver Tin­kov kor­kprop­pens en­de­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.