Den fy­rings­gla­de testi­kel­skæ­rer

BT - - CHOK I AFTES -

Ejer og præ­si­dent i den ita­li­en­ske fod­bold­klub Pa­ler­mo. 73- åri­ge Zampa­ri­ni er no­to­risk be­ryg­tet i Ita­li­en for at ha­ve en kort lun­te, når det kom­mer til træ­ne­re. Be­vi­set på ita­li­e­ne­rens be­mær­kel­ses­vær­di­ge man­gel på tå­l­mo­dig­hed ses i det fak­tum, at han har fy­ret 25 træ­ne­re, si­den han over­tog Pa­ler­mo i 2002. Ta­ger man ti­den før Pa­ler­mo med, ry­ger tal­let op på van­vit­ti­ge 45 træ­ner­fy­rin­ger.

» Jeg vil skæ­re de­res testik­ler af og spi­se dem i min sa­lat, « er blot et af man­ge ci­ta­ter, som han har yt­ret i util­freds­hed over sit hold. Men han kan og­så an­gre, som da han und­skyld­te til sin spil­ler Adrian Mutu.

» Jeg er ked af, at jeg kald­te Mutu for en be­hæn­dig, lil­le si­gø­j­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.