’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Dan Ra­chlin, FCK- fan og sæ­son­kort­hol­der

Den­ne sæ­son bæ­rer præg af enormt me­get ali­bi­fod­bold, og der er ik­ke så man­ge af de sto­re un­der­hol­den­de kam­pe

Det får den tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mand i sel­ska­bet bag FC Kø­ben­havn, Flem­m­ing Øster­gaard, ( og­så kal­det Don Ø) til at un­dre sig.

» SKIDT dag i PAR­KEN, ik­ke ale­ne bli­ver 2 po­int smidt væk, men kun 9.000 til­sku­e­re, hvad fan­den sker der... « , skri­ver han på sin Fa­ce­book- pro­fi l.

Det fi k i går FCK- fans til at re­a­ge­re med kom­men­ta­rer om, at spil­let un­der Stå­le Sol­bak­ken er for ke­de­ligt, at hol­det mang­ler pu­bli­kums­mag­ne­ter og at de mang­len­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.