Ol­der fa­nen højt Så tæt på er FC Midtjyl­land på FCKs re­kor­der fra 2010/ 2011 Gul­det KAN sta­dig glippe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TTIIRRSSDDAAGG 2 42.4 M. MARATRST 2S0 125015 Med 11 run­der til­ba­ge kan FC Kø­ben­havn mak­si­malt få 33 po­int oven i de nu­væ­ren­de 42 po­int, hvis hol­det gør rent i bord i de re­ste­ren­de kam­pe – det vil si­ge en to­tal på 75 po­int. For at smi­de gul­det skal FC Midtjyl­land der­for hen­te min­dre end 22 po­int i de sid­ste run­der, sva­ren­de til syv sej­re og en uaf­gjort.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.