Fi­re po­int fra FCKs re­kord­høst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­om FC Midtjyl­land er su­veræ­ne i den­ne sæ­son, kan det al­li­ge­vel bli­ve svært at tan­ge­re FC Kø­ben­havns præ­sta­tion fra sæ­so­nen 2010/ 11. Eft er 22 run­der hav­de FCKs dream team, der un­der­vejs bl. a. spil­le­de uaf­gjort med Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague, op­nå­et 57 po­int eft er 22 run­der. FCM har li­ge nu 53 po­int, og det er præ­cis li­ge så man­ge som FCK- hol­det ver­sion 2012/ 13. Hvis FCKs re­kord fra 2010/ 11- sæ­so­nen på 81 po­int skal tan­ge­res el­ler even­tu­elt slås, kræ­ver det at FCM mak­si­malt sæt­ter fem po­int til i de re­ste­ren­de 11 kam­pe. FCK hav­de i øv­rigt van­vit­ti­ge 26 po­int ned til num­mer to i 2010/ 11, og det er og­så svært at se, at FCM kom­mer til at over­gå den re­kord. I sam­me sæ­son kun­ne FCK- hol­det med Jesper Grønkjær, Da­me N’Doye, Wil­li­am Kvist og Zde­nek Po­spech i øv­rigt få gul­det al­le­re­de i ot­ten­desid­ste spil­ler­un­de. Den re­kord slår FCM hel­ler ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.