Hjem­me­ba­nen er et fort

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Alt for oft e bli­ver be­teg­nel­se et fort brugt om et hold, der er stær­ke på hjem­me­ba­ne. Men når man har vun­det 12 ud af 12 mu­li­ge hjem­me­kam­pe, sco­ret 29 og sam­ti­dig kun luk­ket seks mål ind, så gi­ver det me­ning. En sejr til - Sil­ke­borg kom­mer på be­søg næ­ste gang - og så tan­ge­rer midtjy­der­ne FC Kø­ben­havns re­kord fra sæ­so­nen 2010/ 11.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.