LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND LE­AGUE TWO, KLOK­KEN 20: 45 WYCOMBE TA­BER IK­KE KAM­PEN ENG­LAND CON­FE­REN­CE LE­AGUE, KLOK­KEN 20: 45 NUNEATON VIN­DER KAM­PEN

Det kan væ­re godt at spe­ci­a­li­se­re sig i en be­stemt liga. Spørg ba­re en kun­de fra Ti­pi­co, som i den grad vi­ste eks­per­ti­se i Bun­des­liga­en i den­ne we­e­kend.

Ved­kom­men­de hav­de ud­set sig ot­te kam­pe til in­tet min­dre end od­ds 19.064, men da we­e­ken­den var om­me, skul­le det vi­se sig at væ­re en sær­de­les god in­ve­ste­ring, for al­le ot­te kam­pe gik hjem, og der­med kun­ne kun­den hæ­ve 142.149 kro­ner som be­løn­ning for den fl ot­te kupon.

Spe­ci­elt im­po­ne­ren­de var det, at der var sat et 2- tal i kam­pen mel­lem Bay­ern Mün­chen og Mön­cheng­lad­bach til in­tet min­dre end od­ds 17, men som be­kendt vandt gæ­ster­ne med 2- 0 og sik­re­de en af de stør­ste over­ra­skel­ser i eu­ro­pæ­isk fod­bold i den­ne sæ­son.

El­lers var det seks kam­pe til od­ds mel­lem to og fi re og en fa­vo­rit­sejr til Dort­mund i Han­nover, som sik­re­de skil­lin­ger­ne.

SKOT­LAND CHAM­PIONS­HIP, KLOK­KEN 20: 45 FAL­KIRK VIN­DER MED MINDST TO MÅL

Mön­cheng­lad­ba­chs sejr i Mün­chen sik­re­de su­per- od­ds til Ti­pi­co- kun­de. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.