1,48

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Topop­gør i Le­ague Two, hvor det er svært at se gæ­ster­ne ta­be. Lu­ton er gan­ske hårdt ramt af ska­der. Blandt an­det må man stil­le med den helt uprø­ve­de re­ser­ve­ke­e­per El­li­ot Just­ham, og i de seks kam­pe med ham på ba­nen har man tabt de fem og luk­ket 10 mål ind, og oven i må man und­væ­re yder­li­ge­re tre nor­ma­le star­te­re. Wycombe er i glim­ren­de form og uden ne­der­lag si­den mid­ten af fe­bru­ar og har blot tabt en en­kelt af 18 kam­pe på frem­med græs. På nær for­sva­re­ren Si­do Jom­bati er Wycombe i stær­ke­ste op­stil­ling og ta­ber næp­pe her.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.