2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nuneaton har læn­ge lig­net en nedryk­ker, men la­der til at ha­ve ramt for­men på det helt rig­ti­ge tids­punkt. De se­ne­ste seks kam­pe er ik­ke tabt, og end­nu me­re im­po­ne­ren­de har man ik­ke luk­ket mål ind i 509 mi­nut­ter. Hol­det skal her op imod et Wre­xham- mand­skab, som gi­vet­vis har tan­ker­ne an­det­steds. Man har ik­ke det vil­de at spil­le for i li­ga­en, men skal søn­dag en smut til Wem­bley for at spil­le FA Trop­hy- fi na­le, hvil­ket er me­get stort for en klub som Wre­xham. Der­for for­ven­tes det, at hol­det spa­rer et par folk til kam­pen, og 1- tal­let vir­ker ret så spæn­den­de.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.