Vir­ker ’ Gift ved før­ste blik’ på ame­ri­kansk?

BT - - DEBAT -

Eft er dansk for­bil­le­de ka­ster seks ame­ri­kan­ske sing­ler sig ud i det po­pu­læ­re dan­ske eks­pe­ri­ment - ’ Gift ved før­ste blik’. Men me­get skal pas­se sam­men. Bå­de ra­ce, re­li­gion og geo­gra­fi er for­hin­drin­ger, når ame­ri­kan­ske for­hold skal til­pas­ses den dan­ske mo­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.