Rus­sisk trus­sel kræ­ver mod­svar

BT - - DEBAT -

Det er – som be­kendt – ik­ke før­ste gang i hi­sto­ri­en, at den sto­re na­bo i øst har blot­tet si­ne bjør­ne­tæn­der og for­søgt at skræm­me Dan­mark. (...) Rusland ved, hvor det har Dan­mark – som med­lem i EU og Na­to. Der er in­gen vak­len i ge­led­der­ne, og et­hvert for­søg på at ky­se os, vil kun for­stær­ke vo­res for­ank­ring i de åb­ne, de­mo­kra­ti­ske in­sti­tu­tio­ner.

Mail: Mail:bt- de­bat@bt- de­bat@bt. dk bt. dk Tlf.: Tlf.:33 75 33 72 75 71 72 71 ( hver­da­ge( hver­da­ge­kl. 11- kl. 14) 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.