Falsk va­re­be­teg­nel­se

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sat­ser stort på at vin­de de fl yg­ten­de ker­ne­væl­ge­re til­ba­ge fra Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti. (…) Pro­ble­met er, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ger­ne vil vi­se, at de er stram­me på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Men un­der­ka­ster man re­ge­rin­gens po­li­tik et re­a­li­tet­stjek, be­står kampag­nen mest af sig­na­ler og falsk re­k­la­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.