’’ Vi be­der om fred til at in­for­me­re de på­rø­ren­de til pas­sa­ge­rer samt vo­re af­dø­de kol­le­ger, før vi kan of­fent­lig­gø­re pas­sa­ger­li­sten

BT - - NYHEDER - Thomas Win­kel­mann, Ger­manwings

» Kap­ta­j­nen hav­de me­re end 10 års er­fa­ring fra Ger­manwings og mo­der­sel­ska­bet Luft­hansa. Han hav­de til­sam­men 6.000 fly­ve­ti­mer i air­bus- ma­ski­ner, « for­kla­re­de Thomas Win­kel­mann un­der pres­se­mø­det.

Ufrem­kom­me­ligt om­rå­de

Imens strøm­me­de fran­ske red­nings­folk og bjærg­nings­eks­per­ter til nedstyrt­nings­ste­det, der iføl­ge de før­ste rap­por­ter lå i et ufrem­kom­me­ligt bjerg­om­rå­de tæt på den lil­le lands­by Prads- Hau­te- Bléo­ne.

» Vi hør­te ik­ke no­get, men myn­dig­he­der­ne si­ger, at det styr­te­de tæt her­på, « for­tal­te en tals­per­son fra lands­by­en til BT.

De før­ste he­li­kop­ter­bil­le­der fra nedstyrt­nings­ste­det vi­ste grå, tak­ke­de bjerg­top­pe,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.