TEK­NI­SKE PRO­BLE­MER DA­GEN IN­DEN STYRT

BT - - NYHEDER -

Ulyk­kes­fly­et fra Ger­manwings, som tirs­dag styr­te­de ned i de fran­ske al­per, hav­de tek­ni­ske pro­ble­mer da­gen før, det foru­lyk­ke­de.

Det be­kræf­ter Luft­hansa, som ejer lav­pris­sel­ska­bet, over for den ty­ske avis Der Spie­gel.

Der­for stod fly­et på jor­den i fle­re ti­mer man­dag.

» Vi fik hur­tigt løst pro­ble­met, og fly­et var til­ba­ge i ru­te­fart klok­ken 10 man­dag for­mid­dag, « si­ger en tals­mand fra Luft­hansa til avi­sen.

Che­fen for Ger­manwings af­vi­ste dog, at der skul­le ha­ve væ­ret pro­ble­mer med fly­et ved af­gan­gen fra Bar­ce­lo­na.

» Der var in­gen ur­e­gel­mæs­sig- he­der på fly­et, « sag­de han.

Ef­ter ka­ta­stro­fen tirs­dag for­mid­dag næg­te­de fle­re be­sæt­nings­med­lem­mer og pi­lo­ter iføl­ge Spie­gel at sti­ge om bord på air­bus- ma­ski­ner af sam­me ty­pe som ulyk­ke­fly­et. Der­for blev fle­re af­gan­ge med bå­de Ger­manwings og Luft­hansa af­lyst tirs­dag ef­ter­mid­dag. beha/ Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.