Ras­mus Klump får en hel by­del i Tivoli

BT - - NYHEDER -

Når Tivoli i Kø­ben­havn åb­ner sæ­so­nen ek­stra tid­ligt i år, til på­ske 1. april, bli­ver det med end­nu me­re Ras­mus Klump. I fem år har bør­ne­fa­mi­li­er rejst ver­den rundt i ski­bet Mary. Nu ud­vi­des med en ny le­ge­plads for lidt stør­re børn med tår­ne, kla­tre­net, hæn­ge­bro­er og rut­sje­ba­ner. An­tal­let af te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger i Ras­mus Klumps Ver­den øges og­så.

, der bli­ver døbt i den dan­ske fol­kekir­ke, fal­det på fem år. Bi­skop i Vi­borg Stift Hen­rik Stubkjær ærg­rer sig over ten­den­sen. Han me­ner, at ud­for­drin­gen bør mø­des af en me­re ak­tiv fol­kekir­ke, der skal di­ske op med at­trak­ti­ve ar­ran­ge­men­ter som ek­sem­pel­vis ba­by­sal­mesang for småbørns­fa­mi­li­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.