Hjem­meple­je­sel­skab kon­kurs

BT - - NYHEDER -

Kærkom­men - Dan­marks stør­ste pri­va­te hjem­meple­je­sel­skab - er gå­et kon­kurs. Sel­ska­bet gik i sid­ste uge i be­ta­lings­stands­ning, og nu er det slut. Kærkom­men har le­ve­ret ple­je og prak­tisk hjælp til fl ere end 4.000 bor­ge­re i fl ere kom­mu­ner. For­ret­nin­gen har pri­mært væ­ret i ho­ved­stads­om­rå­det. Kærkom­men har rød­der til­ba­ge til 1992 og har ho­ved­kon­tor i Hjør­ring. Sel­ska­bet har knap 400 an­sat­te, der vil bli­ve be­rørt af kon­kur­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.