FAK­TA

BT - - NYHEDER -

VI FIK NY

nav­ne­lov i 2006. Der­ef­ter blev det blandt an­det til­ladt at ta­ge sin mands el­ler ko­nes ef­ter- og mel­lem­nav­ne og bru­ge det frit til en­ten mel­lem- el­ler ef­ter­navn. Det gæl­der og­så for sam­le­ven­de par. Det blev og­så til­ladt at op­hø­je et mel­lem­navn til slægts­navn - el­ler ta­ge et helt nyt slægts­navn, hvis ba­re der er fle­re end 2.000 per­so­ner, der bæ­rer det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.