USA

BT - - NYHEDER -

I rets­sa­gen mod Dzhok­har Ts­ar­na­ev, som for­modes at stå bag bom­be­at­ten­ta­tet ved Bo­ston Ma­rat­hon 15. april 2013, blev der man­dag præ­sen­te­ret en ræk­ke sms- be­ske­der, som den sagsøg­te Dzhok­har Ts­ar­na­ev og hans klas­se­kam­me­rat send­te til hin­an­den li­ge eft er an­gre­bet. Det skri­ver Buzz­fe­ed. com. I den før­ste sms spør­ger klas­se­kam­me­ra­ten, om Dzhok­har Ts­ar­na­ev hav­de set nyhe­der­ne, hvor FBI net­op hav­de off ent­lig­gjort bil­le­der af de to mistænk­te brød­re, som for­modes at stå bag bom­be­an­gre­bet. » Jeg så nyhe­der­ne. Du bør ik­ke sen­de sms’er til mig, « lød sva­ret til­ba­ge. » Så du så dig selv?, « spør­ger klas­se­kam­me­ra­ten i end­nu en sms. » Hvis du vil, kan du gå ind på mit væ­rel­se og ta­ge, hvad der er. Må Guds fred væ­re med dig, « lød det i sva­ret fra den sagsøg­te. Tre per­so­ner blev dræbt, og 264 blev sår­et ved an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.