Kul­tur Et liv genop­le

BT - - KULTUR - 10- 17. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Hvad:

Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen 75 år – en dragt­ka­val­ka­de. Hvor: Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, Fre­de­riks­borg Slot.

26. marts – 30. au­gust. da­ge kl. 11- 15, fra 1. april kl.

Hvor­når: Al­le

Ud­stil­lin­gen ’ Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen 75 år - En dragt­ka­val­ka­de’ på Fre­de­riks­borg Slot bli­ver gjort klar. Kon­ser­va­tor An­na Sparr sæt­ter drag­ter­ne på gi­ner.

Lig­ger på tre små hol­me i slots­sø­en i Hil­le­rød. Blev byg­get af Chri­sti­an IV i 1600- tal­lets før­ste år­ti­er og er Nor­dens stør­ste re­næs­san­ce­an­læg. Rum­mer Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.