De sid­ste men­ne­sker

BT - - TV -

GYSERKOMEDIE

Zom­bi­er­nes tid er kom­met. De ud­gør 99,9 pct. af Ame­ri­kas be­folk­ning, eft er at en far­lig, smit­som, ge­ne­tisk syg­dom har hær­get lan­det og for vand­let bor­ger­ne til blodtørsti­ge men­ne­ske­æ­den­de grim­he­der. Til­ba­ge er der fi re fortab­te men­ne­sker, der de­ler drøm­men om at fi nde den sid­ste plet - ube­rørt af zom­bie­mand. ” Zom­bi­eland” er en gyserkomedie, der fo­re­går et zom­bie­be­fol­ket post- apo­ka­lyp­tisk ka­os, hvor to me­get for­skel­li­ge mænd - på hver de­res må­de - gør det, der er nød­ven­digt for at over­le­ve. Den for­skræm­te Co­lum­bus ( Jes­se Ei­sen­berg) er en fø­lel­ses­mæs­sig usta­bil nørd, og frygt vi­ser sig at væ­re et ud­mær­ket mid­del til at hol­de sig i li­ve, når man er ved at bli­ve ædt af en zom­bie. Tallahassee ( Woo­dy Har­rel­son) er en mul­ti­facet­te­ret dræ­ber­ma­ski­ne, hvis ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de og over­ord­ne­de mål er at sæt­te tæn­der­ne i

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.