Nta­dor i klem­me

BT - - SPORTEN - MI­CHA­EL MØR­KØV CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN CHRI­STOP­HER JUUL- JENSEN

ONS­DAG 25. MARTS 2015

HAR KON­TRAK­T­UD­LØB EF­TER

in­de­væ­ren­de sæ­son, og det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at Ok­sen fra Ham­mel trods hårdt og usel­visk ar­bej­de har sav­net sej­re på sit cv de se­ne­ste år.

FOR­LÆN­GE­DE I SEN­SOM­ME­REN

2012 sin kon­trakt og har en eta­pe­sejr i Vu­el­ta a Es­paña på samvit­tig­he­den. Men og­så Mør­køv er for­ment­lig be­vidst om, at den slags laur­bær ik­ke er no­gen slum­re­pu­de, og den 29- åri­ge uni­ver­sal­ryt­ter er langt fra sik­ker på sin frem­tid.

IN­DRØM­ME­DE FOR NY­LIG,

at han er på kon­trak­tj­agt. Jensen har sta­dig sin før­ste sejr til go­de som prof- ryt­ter, men har vist for­nuf­tig frem­gang år for år. Kan dog sag­tens en­de med at væ­re over­flø­dig, hvis der kom­mer en rus­sisk ren­gø­ring­s­tor­na­do ind over.

MI­CHA­EL VAL­GREN

EN DI­A­MANT, MAN

knap nok kan kal­de upo­le­ret læn­ge­re. Val­grens de­but­sæ­son som pro­fes­sio­nel har få­et de fle­ste in­ter­na­tio­na­le iagt­ta­ge­re til at ret­te fo­kus mod den 23- åri­ge jy­de. Val­gren vil for­ment­lig kun­ne væl­ge og vra­ge mel­lem kon­trakt­til­bud ef­ter den­ne sæ­son og kom­mer ik­ke til at lig­ge søvn­løs over Tin­ko­vs tira­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.