’’

BT - - SPORTEN - Chri­sti­an Erik­sen

Det er me­get spe­ci­elt at ha­ve spil­let 50 kam­pe al­le­re­de nu

Da­ni­el Jensen klap­per te­e­na­ge­ren i hæn­der­ne og sæt­ter sig på bæn­ken. Imens lø­ber den 18- åri­ge på ba­nen. På ba­nen til hans før­ste kamp for det dan­ske fod­bold­lands­hold.

En an­den mand

Fem år og 19 da­ge se­ne­re sid­der den den­gang 18- åri­ge knægt på et ho­tel i Aar­hus. Han er ble­vet en vok­sen mand på 23 år, men smilet er sta­dig ge­nert. Blik­ket er imid­ler­tid ble­vet me­re in­si­ste­ren­de.

Man­dens navn er Chri­sti­an Erik­sen. I aft en spil­ler han sin land­skamp num­mer 50 for Dan­mark. End­da i en re­kor­dung al­der.

Si­den den ons­dag i marts 2010 har me­get æn­dret sig for den un­ge fyn­bo. Han var den­gang et ungt ta­lent i Ajax Am­ster­dam uden næv-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.